Fiskerstrand IL

Informasjon fra idrettslaget

Informasjon fra idrettslaget

 

FISKERSTRAND IDRETTSLAG

 

Lømyrvegen 63, 6038 Fiskarstrand

 
 

 


 

Krav om politiattest i Fiskerstrand Idrettslag

 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

 

I Fiskerstrand Idrettslag blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

 

Dette gjøres i samråd med: Runar Myrvoll
e-post: runarmyr@gmail.com
telefon: 95218007

 

Vi har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Innhenting på en-to-tre:

1: Kontakt Runar Myrvoll for å få bekreftelse på formål for politiattest som må vedlegges søknaden.

2: Gå inn på følgende link: (kopier og lim inn i nettleser)

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/Tema_1311.xhtml 

3: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget så den enkelte må fremvise politiattesten til Runar Myrvoll.

 

Fiskerstrand Idrettslag skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Med vennlig hilsen
Styret i Fiskerstrand Idrettslag.

 

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift